Mpundu Bweupe_TA

Mpundu Bweupe

Miss United Africa America Mpundu Bweupe. Zambia